Elearning

Kontaktul. Gagarina 17, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 49 64
e-mail: e_learning@umk.pl
obrazek nr 1

System wideokonferencyjny - poradnik

więcej informacji

Przerwa w dostępie do platformy moodle.umk.pl w dniu 2.07

Uwaga!

W dniu 2.07.2024 w godzinach 10:00-14:00 nastąpi przerwa w działaniu platformy moodle.umk.pl w związku z aktualizacją systemu.

Aktualizacja BigBlueButton

więcej informacji

zmiany w Microsoft OneDrive

Microsoft wprowadza nowe ograniczenia do usługi OneDrive dla licencji A1.

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Przerwa w dostępie do platform moodle.umk.pl

Przerwa w dostępnie do moodle.umk.pl z powodu awarii serwera powiązanego z systemem.

Dostęp do moodle.umk.pl został przywrócony. W razie ewentualnych dalszych problemów prosimy kontaktować się z 611 2080.

 

Zmiana Zarządzenia w sprawie zasad powierzania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Przerwa techniczna platform moodle.umk.pl

W dniu 27.12 w godzinach 08:00-16:00 nastąpi przerwa techniczna platform moodle.umk.pl w związku z instalacją aktualizacji.

Prosimy nie planować żadnych wydarzeń w tym dniu.

Office365 to Microsoft365!

 

Office 365 Zmienia Nazwę Na Microsoft 365

Nadal korzystać możemy z pakietu Office, poniżej wygląd nowego interfejs po zalogowaniu. Wejście do usługi pozostaje przez http://portal.office.com/

Przypominamy, że do zalogowania na stronie microsoft365.com używamy swojego dotychczasowego konta.

(Czyli dla studentów pozostaje: nrindeksu@o365.stud.umk.pl, natomiast dla pracowników: alias@o365.umk.pl)

więcej informacji

Szablon kursu w języku angielskim.

więcej informacji

Zajęcia zdalne - Zarządzenie Rektora UMK nr 98

Zarządzenie Rektora UMK Nr 98 z dnia 16 maja 2022r. zmieniające zarządzenie Nr 162 Rektora UMK z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zasad powierzania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

więcej informacji

Miesiąc zdalnej nauki

Od 11 grudnia do 9 stycznia zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu co do zasady będą odbywały się zdalnie.

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Komunikat

W związku z dużym obciążeniem systemu USOSweb związanym z rejestracją studentów na zajęcia, integracja systemu USOSweb z Moodle zostaje przełożona po rozpoczęciu semestru na 5 października 2021.

więcej informacji

Integracja systemu USOSweb z platformą moodle.umk.pl

Zmiany, zmiany, zmiany...
Zgodnie z informacją zamieszczoną na platformach wydziałowych Moodle:
 
"Od 1 września 2021r. tworzenie nowych kursów na platformach wydziałowych zostanie wyłączone. Kursy utworzone do tego czasu, nadal będą mogły być wykorzystywane (aktywnie lub jako archiwum), dostęp do platformy nie będzie blokowany.
 
Tworzenie nowych kursów zostanie przeniesione na platformę ogólnouniwersytecką tj. www.moodle.umk.pl do kategorii "Kursy autorskie/własne" oraz "Kursy powiązane z USOS".

więcej informacji

Prowadzenie zajęć zdalnych w roku 2021/22

Zarządzenie nr 162 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zasad powierzania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu określa zasady dotyczące prowadzenia zajęć zdalnych w roku akademickim 2021/22 i kolejnych latach.

więcej informacji

Sesja egzaminacyjna w trybie zdalnym [uwaga aktualizacja]

Zgodnie z najnowszym zarządzeniem rektora UMK egzaminacyjna sesja letnia, a także egzaminy dyplomowe w roku akademickim 2020/2021, zostaną - co do zasady - przeprowadzone w trybie zdalnym. 

Zarządzenie nr 118 rektora UMK z 28 kwietnia 2021 r. zmienia brzmienie § 6 wciąż obowiązującego zarządzenia nr 3 z 19 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zarządzenie nr 160 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.

 

 

więcej informacji

Od 10 kwietnia wybrane zajęcia dydaktyczne będą odbywać się stacjonarnie lub hybrydowo

Zgodnie z najnowszym zarządzeniem Rektora UMK w sprawie zmiany trybu zajęć prowadzonych z wykorzystaniem infrastruktury Uniwersytetu, od 10 kwietnia wybrane zajęcia dydaktyczne będą odbywać się stacjonarnie lub hybrydowo (z zachowaniem reżimu sanitarnego), pozostałe będą kontynuowane w trybie zdalnym.

więcej informacji

Zdalne nauczanie do 9 kwietnia

Zgodnie z najnowszym zarządzeniem Rektora wszystkie zajęcia dydaktyczne na UMK, które odbywały się stacjonarnie, od 29 marca do 9 kwietnia 2021 r. przechodzą na tryb zdalny.

Wyjątek stanowią jedynie  zajęcia laboratoryjne, które nie mogą być przerwane z uwagi na prowadzone badania.

 

więcej informacji

Archiwum