Elearning

Kontaktul. Gagarina 17, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 49 64
e-mail: e_learning@umk.pl
obrazek nr 1

Szablon kursu w języku angielskim.

więcej informacji

Zajęcia zdalne - Zarządzenie Rektora UMK nr 98

Zarządzenie Rektora UMK Nr 98 z dnia 16 maja 2022r. zmieniające zarządzenie Nr 162 Rektora UMK z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zasad powierzania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

więcej informacji

Miesiąc zdalnej nauki

Od 11 grudnia do 9 stycznia zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu co do zasady będą odbywały się zdalnie.

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Komunikat

W związku z dużym obciążeniem systemu USOSweb związanym z rejestracją studentów na zajęcia, integracja systemu USOSweb z Moodle zostaje przełożona po rozpoczęciu semestru na 5 października 2021.

więcej informacji

Integracja systemu USOSweb z platformą moodle.umk.pl

Zmiany, zmiany, zmiany...
Zgodnie z informacją zamieszczoną na platformach wydziałowych Moodle:
 
"Od 1 września 2021r. tworzenie nowych kursów na platformach wydziałowych zostanie wyłączone. Kursy utworzone do tego czasu, nadal będą mogły być wykorzystywane (aktywnie lub jako archiwum), dostęp do platformy nie będzie blokowany.
 
Tworzenie nowych kursów zostanie przeniesione na platformę ogólnouniwersytecką tj. www.moodle.umk.pl do kategorii "Kursy autorskie/własne" oraz "Kursy powiązane z USOS".

więcej informacji

Prowadzenie zajęć zdalnych w roku 2021/22

Zarządzenie nr 162 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zasad powierzania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu określa zasady dotyczące prowadzenia zajęć zdalnych w roku akademickim 2021/22 i kolejnych latach.

więcej informacji

Sesja egzaminacyjna w trybie zdalnym [uwaga aktualizacja]

Zgodnie z najnowszym zarządzeniem rektora UMK egzaminacyjna sesja letnia, a także egzaminy dyplomowe w roku akademickim 2020/2021, zostaną - co do zasady - przeprowadzone w trybie zdalnym. 

Zarządzenie nr 118 rektora UMK z 28 kwietnia 2021 r. zmienia brzmienie § 6 wciąż obowiązującego zarządzenia nr 3 z 19 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zarządzenie nr 160 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.

 

 

więcej informacji

Od 10 kwietnia wybrane zajęcia dydaktyczne będą odbywać się stacjonarnie lub hybrydowo

Zgodnie z najnowszym zarządzeniem Rektora UMK w sprawie zmiany trybu zajęć prowadzonych z wykorzystaniem infrastruktury Uniwersytetu, od 10 kwietnia wybrane zajęcia dydaktyczne będą odbywać się stacjonarnie lub hybrydowo (z zachowaniem reżimu sanitarnego), pozostałe będą kontynuowane w trybie zdalnym.

więcej informacji

Zdalne nauczanie do 9 kwietnia

Zgodnie z najnowszym zarządzeniem Rektora wszystkie zajęcia dydaktyczne na UMK, które odbywały się stacjonarnie, od 29 marca do 9 kwietnia 2021 r. przechodzą na tryb zdalny.

Wyjątek stanowią jedynie  zajęcia laboratoryjne, które nie mogą być przerwane z uwagi na prowadzone badania.

 

więcej informacji

Organizacja kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3 Rektora UMK z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość.

więcej informacji

Zawieszenie zajęć praktycznych do 31 stycznia 2021 r.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 270 Rektora UMK z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć praktycznych prowadzonych na terenie Uniwersytetu zajęcia dydaktyczne o charakterze praktycznym, które są prowadzone na terenie Uniwersytetu (stacjonarnie lub hybrydowo), w okresie od dnia 4 stycznia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. prowadzi się zdalnie

więcej informacji

Kształcenie zdalne - szkolenia dla studentów

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

W naszym poprzednim liście do Państwa zapowiedzieliśmy udostępnienie na początku roku akademickiego szkoleń dotyczących zdalnego nauczania. Zgodnie z obietnicą szkolenia są już dostępne, dlatego dziś chcielibyśmy przekazać Państwu informację, jak możecie z nich skorzystać.

więcej informacji

List Prorektorów do Studentek i Studentów

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

Mamy nadzieję, iż macie się Państwo dobrze, mimo szczególnej sytuacji w Polsce i na świecie. Liczymy na to, że w najbliższych dniach dotrzecie bezpiecznie do Bydgoszczy i Torunia, gdzie razem rozpoczniemy nowy rok akademicki.

 

więcej informacji

Archiwum