Elearning

Kontaktul. Gagarina 17, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 49 64
e-mail: e_learning@umk.pl

Przepisy

Zajęcia na UMK w semestrze zimowym 2020/21 będą prowadzone w formie zdalnej, chyba że ich charakter wymaga formy tradycyjnej. Szczegółowe informacje dotyczące zajęć zdalnych i tradycyjnych opublikowano na stronach internetowych wydziałów. Do 31 stycznia 2021r. prowadzenie zajęć praktycznych zostało zawieszone w związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju tzw. strefy czerwonej i kwarantanny narodowej.

Lektoraty i wykłady ogólnouniwersyteckie odbywają się tylko w formie zdalnej.  

W roku akademickim 2020/21 w semestrze zimowym obowiązkowe zajęcia WF realizowane są wyłącznie w formie zdalnej. Uniwersyteckie Centrum Sportowe opublikowało instrukcję w tej sprawie, procedura zapisów w Collegium Medicum UMK znajduje się tutaj. 

Prowadzenie zajęć zdalnych 

Formy zajęć

Zajęcia mogą być realizowane w formie synchronicznej oraz asynchronicznej.  

Zajęcia praktyczne

Prowadzący zajęcia

Egzaminy i zaliczenia końcowe

Studenci

Narzędzia

Opracowanie na podstawie:

Zarządzenie nr 270 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć praktycznych prowadzonych na terenie Uniwersytetu

Zarządzene nr 269 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 178 Rektora UMK z dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na UMK w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.  

Zarządzenia Nr 236 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć  praktycznych prowadzonych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu