Elearning

Kontaktul. Gagarina 17, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 49 64
e-mail: e_learning@umk.pl

Miesiąc zdalnej nauki

Zdjęcie ilustracyjne

Od 11 grudnia do 9 stycznia zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu co do zasady będą odbywały się zdalnie.

Zarządzenie nr 242 Rektora w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W okresie od dnia 11 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r:

- zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie synchronicznym oraz z zapewnieniem możliwości interakcji między prowadzącym a studentami w czasie rzeczywistym.

- zajęcia praktyczne na regulowanych kierunkach medycznych odbywają się na terenie Uniwersytetu, szpitala uniwersyteckiego lub innego zakładu opieki zdrowotnej, o ile pozwala na to sytuacja epidemiczna i przepisy obowiązujące na terenie tych placówek.

- zajęć zdalnych realizowanych w tym okresie nie wlicza się do limitu punktów określonego w zarządzeniu Nr 162 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zasad powierzania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2021 r., poz. 269).

pozostałe wiadomości