Elearning

Kontaktul. Gagarina 17, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 49 64
e-mail: e_learning@umk.pl

Integracja systemu USOSweb z platformą moodle.umk.pl

Zdjęcie ilustracyjne

Zmiany, zmiany, zmiany...
Zgodnie z informacją zamieszczoną na platformach wydziałowych Moodle:
 
"Od 1 września 2021r. tworzenie nowych kursów na platformach wydziałowych zostanie wyłączone. Kursy utworzone do tego czasu, nadal będą mogły być wykorzystywane (aktywnie lub jako archiwum), dostęp do platformy nie będzie blokowany.
 
Tworzenie nowych kursów zostanie przeniesione na platformę ogólnouniwersytecką tj. www.moodle.umk.pl do kategorii "Kursy autorskie/własne" oraz "Kursy powiązane z USOS".

Kierunek zmian
Do tej pory każdy z wydziałów dysponował własną platformą Moodle. Obecnie chcemy, by kursy docelowo tworzone były na platformie ogólnouczelnianej – www.moodle.umk.pl, gdzie znajdują się dwie, wspomniane już kategorie: „Kursy autorskie/własne” oraz „Kursy powiązane z USOS”.
 
Kursy autorskie/własne
Jest to miejsce na utworzenie kursów, które nie będą powiązane z systemem USOS. W tej kategorii utworzone są podkategorie będące nazwami wydziałów. Na każdym wydziale, przez administratora utworzona zostanie kategoria, której nazwa będzie składała się z nazwiska i imienia (bez tytułu) prowadzącego zajęcia. „Właściciel” kategorii będzie mógł samodzielnie nią zarządzać (m.in. dodawać kursy).

Aby uzyskać uprawnienia do tworzenia kursów w swojej kategorii należy wysłać prośbę o nadanie uprawnień na adres moodle@umk.pl.

W razie potrzeby przeniesienia kursu ze „starej platformy wydziałowej” na nową, należy zgłosić to administratorowi platformy (moodle@umk.pl), podając link do kursu, który ma być skopiowany, jak również swoje imię, nazwisko i wydział, czyli miejsce docelowe tego kursu na nowej platformie.
 
Kursy powiązane z USOS
Prowadzimy prace mające na celu integrację systemu USOS i platformy Moodle. Kategoria "Kursy powiązane z USOS" jest miejscem na kursy utworzone za pośrednictwem systemu USOSweb. Integracja systemów umożliwi przesyłanie danych między nimi (np. pobieranie listy studentów, wysyłanie ocen).

pozostałe wiadomości