Elearning

Kontaktul. Gagarina 17, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 49 64
e-mail: e_learning@umk.pl

Metodyka

Wyzwaniem dla nauczycieli akademickich jest stworzenie unikalnego i stymulującego środowiska uczenia się dostosowanego do potrzeb studentów. Coraz bardziej uświadamiamy sobie jak istotne znaczenie ma interaktywność w e-learningu i dbałość o jej inicjowanie i rozwijanie. Narzędzia e-learningowe okazują się być niewystarczające, aby skutecznie zmotywować uczących się do nauki. Muszą być one wspomagane odpowiednimi metodami dydaktycznymi pozwalającymi na aktywny udział studentów.

Warto skupić się na jakości materiałów dydaktycznych, w tym jakości treści i ich prezentacji, doskonaleniu zadań edukacyjnych oraz interakcji pomiędzy uczestnikami procesu kształcenia zdalnego.

Zasoby dydaktyczne wymagają czytelnego objaśnienia, stopniowania trudności zmuszających do wysiłku intelektualnego, ale równocześnie stawiania celów możliwych do osiągnięcia. Z perspektywy motywacji studenckiej warto koncentrować się na doskonaleniu umiejętności informacyjnych sprzyjających krytycznemu myśleniu i wspieraniu ich autonomii, tworzeniu angażujących zadań interaktywnych, wymagających wysiłku uczących się, dostarczających satysfakcji z ich rozwiązania, a także korzyści wynikających z rezultatów własnej pracy (użyteczności zadań).

Nieodzowna jest także stała i stymulująca obecność nauczyciela w zajęciach zdalnych, bo choć można mieć nadzieję, że studenci angażują się w kurs motywowani wewnętrznie, jednak może być to okoliczność zgubna lub niewystarczająca dla skutecznego uczenia się online, bowiem część osób, potrzebuje zewnętrznych zachęt i wsparcia.

Uczenie się powinno stać się zaangażowanym i wspólnym procesem konstruowania wiedzy. Należy zdawać sobie sprawę, że jest to zadanie trudne, wymagające poświęcenia, czasu, woli i wytrwałości wszystkich podmiotów tego procesu, ale warto się temu poświęcić, aby kształcenie zdalne miało sens i wartość.

W trakcie zajęć zdalnych stosujemy bieżącą weryfikację wiedzy i umiejętności studentów przy wykorzystaniu technologii zdalnych, ale końcowe zaliczenia odbywają się na uczelni.

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania z kursem poświęconym metodyce e-learningu oraz lektury książek i artykułów przybliżających tę problematykę.

Kurs z metodyki e-learningu znajdziesz tutaj

Wykaz literatury znajdziesz tutaj 

Osoby zainteresowane problematyką metodyki e-learningu zachęcam do kontaktu: