Elearning

Kontaktul. Gagarina 17, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 49 64
e-mail: e_learning@umk.pl

Szkolenia dla nauczycieli

Zachęcamy do wzięcia udziału w kursach podstawowych dedykowanych pracownikom naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, mających na celu podniesienie kompetencji w zakresie:

Kursy dostępne są po zalogowaniu i wpisaniu hasła, które zostało wygenerowane dla całego wydziału. Hasło można uzyskać w dziekanatach lub pod adresem joanna.buczynska@umk.pl.