Elearning

Kontaktul. Gagarina 17, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 49 64
e-mail: e_learning@umk.pl

Od 10 kwietnia wybrane zajęcia dydaktyczne będą odbywać się stacjonarnie lub hybrydowo

Zdjęcie ilustracyjne

Zgodnie z najnowszym zarządzeniem Rektora UMK w sprawie zmiany trybu zajęć prowadzonych z wykorzystaniem infrastruktury Uniwersytetu, od 10 kwietnia wybrane zajęcia dydaktyczne będą odbywać się stacjonarnie lub hybrydowo (z zachowaniem reżimu sanitarnego), pozostałe będą kontynuowane w trybie zdalnym.

8 kwietnia weszło w życie zarządzenie nr 77 Rektora UMK, zgodnie z którym:

  1. Zajęcia dydaktyczne, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 zarządzenia nr 3 Rektora UMK z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 (Biuletyn Prawny UMK z 2021 r., poz. 13):

w części bydgoskiej:

  • na kierunkach studiów medycznych regulowanych - w okresie od dnia 10 kwietnia 2021 r. do odwołania;
  • na innych kierunkach na ostatnich latach studiów – w okresie od 10 kwietnia 2021 r. do dnia 3 maja 2021 r.;

w części toruńskiej:

  • na kierunku studiów weterynaria - w okresie od dnia 10 kwietnia 2021 r. do odwołania;
  • na innych kierunkach na ostatnich latach studiów – w okresie od 10 kwietnia 2021 r. do dnia 3 maja 2021 r.

odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego odpowiednio w trybie stacjonarnym lub hybrydowym.

  1. Zajęcia dydaktyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1 i 2, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 zarządzenia nr 3 Rektora UMK z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021, w okresie od dnia 10 kwietnia do dnia 3 maja 2021 r. odbywają się w trybie zdalnym.

Pełna treść zarządzenia nr 77

pozostałe wiadomości