Elearning

Kontaktul. Gagarina 17, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 49 64
e-mail: e_learning@umk.pl

Zespół ds. zdalnego nauczania

Skład zespołu

1) koordynator zespołu:
– mgr Joanna Buczyńska,
2) członkowie:
– dr Anna Kwiatkowska,
– dr hab. Wioletta Kwiatkowska, prof. UMK,
– dr hab. Rafał Moczkodan, prof. UMK,
– mgr Anna Krawczyk.

Zadania zespołu

Zadaniem zespołu jest opracowanie koncepcji oraz wdrożenie na UMK systemowych rozwiązań dotyczących zdalnego nauczania, m.in.:
1) określenie potrzeb osobowych i infrastrukturalnych w tym zakresie;
2) nadzorowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników i studentów;
3) poświadczanie oraz ewaluacja umiejętności prowadzenia zajęć zdalnych;
4) opracowanie strony internetowej lub portalu poświęconego e-learningowi na Uniwersytecie.

Zarządzenie Rektora 207/2020/345 w sprawie powołania zespołu ds. zdalnego nauczania na rok akademicki 2020/21