Elearning

Kontaktul. Gagarina 17, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 49 64
e-mail: e_learning@umk.pl

WYTYCZNE zajęcia zdalne

Dokument ten określa wytyczne dotyczące organizacji, opracowywania, prowadzenia i ewaluacji zajęć dydaktycznych wykorzystujących metody i techniki kształcenia na odległość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dzięki wytycznym każdy pracownik będzie mógł dokonać sprawnej ewaluacji swoich zajęć i towarzyszących im kursów e-learningowych. Jednocześnie dokument ten będzie pomocą (ocena zajęć) dla osób wydających zgodę na realizację tych zajęć i hospitujących te zajęcia. Wytyczne zawierają ogólne wskazówki dotyczące zajęć oraz określają próg minimalny uznawalności ich za poprawnie przygotowane.

Przeczytaj cały dokument

Przy przygotowaniu kursu pomocna może okazać się Lista kontrolna będąca uzupełnieniem wytycznych.