Elearning

Kontaktul. Gagarina 17, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 49 64
e-mail: e_learning@umk.pl

Prowadzenie zajęć zdalnych w roku 2021/22

Zdjęcie ilustracyjne
fot. canva

Zarządzenie nr 162 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zasad powierzania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu określa zasady dotyczące prowadzenia zajęć zdalnych w roku akademickim 2021/22 i kolejnych latach.

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zajęć zdalnych w przyszłym roku to:

  • Liczba punktów ECTS uzyskanych podczas realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie może być większa niż 30 % ogólnej liczby punktów określonych łącznie w programie kształcenia na danym roku studiów, a w szkołach doktorskich w programie całego cyklu kształcenia. 
  • Do puli punktów ECTS realizowanych na zajęciach zdalnych nie wlicza się zajęć ogólnouniwersyteckich
  • Dziekan określa maksymalną liczbę punktów ECTS możliwych do zdobycia podczas zajęć prowadzonych jako ekwiwalentne bloki przedmiotów (np. zajęcia fakultatywne, specjalizacyjne). 
  • Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być prowadzone jako e-zajęcia (zajęcia w całości zdalne) lub zajęcia komplementarne (część zajęć prowadzona zdalnie a część stacjonarnie). 
  • Zgody na prowadzenie e-zajęć i zajęć komplementarnych udziela Dziekan na wniosek prowadzącego zajęcia. Wniosek (w roku 2021/22) można składać do 1 września. 

pozostałe wiadomości