Elearning

Kontaktul. Gagarina 17, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 49 64
e-mail: e_learning@umk.pl

Sesja egzaminacyjna w trybie zdalnym [uwaga aktualizacja]

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Eryk Jarzynka

Zgodnie z najnowszym zarządzeniem rektora UMK egzaminacyjna sesja letnia, a także egzaminy dyplomowe w roku akademickim 2020/2021, zostaną - co do zasady - przeprowadzone w trybie zdalnym. 

Zarządzenie nr 118 rektora UMK z 28 kwietnia 2021 r. zmienia brzmienie § 6 wciąż obowiązującego zarządzenia nr 3 z 19 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zarządzenie nr 160 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.

 

 

  1. Egzaminy dyplomowe w sesji letniej odbywają się w trybie zdalnym, z zastrzeżeniem ust. 2.

  2. Dziekan, na wniosek studenta, zaopiniowany pozytywnie przez promotora, może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie stacjonarnym z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

  3. Egzaminy w sesji letniej odbywają się w trybie zdalnym, z zastrzeżeniem ust. 4.

  4. Egzaminy kończące zajęcia, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 mogą odbywać się w trybie stacjonarnym, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zgodę na przeprowadzenie egzaminu w trybie określonym w zdaniu pierwszym podejmuje dziekan w porozumieniu z prowadzącym zajęcia".

pozostałe wiadomości