Elearning

Kontaktul. Gagarina 17, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 49 64
e-mail: e_learning@umk.pl

W jaki sposób przekazywać dokumenty zawierające dane osobowe za pomocą poczty elektronicznej?

W celu przekazania dokumentów zawierających dane osobowe należy korzystać jedynie z służbowej poczty elektronicznej (w domenie @umk.pl lub @cm.umk.pl). Dokumenty zawierające dane osobowe powinny być zaszyfrowane.

Instrukcja 
Sposób szyfrowania dokumentów:

1.Kursorem myszki najeżdżamy na plik zawierający dane osobowe, następnie klikamy prawym przyciskiem myszki,  z menu rozwijanego wybieramy 7-zip (lub inny program służący do archiwizowania np. RAR, UnRAR, WinZIP, UnZIP) a następnie wybieramy [Dodaj do archiwum].

 

2. Po uruchomieniu się okna dialogowego w polu [Wprowadź hasło] wpisujemy hasło  i klikamy [OK].  Należy zwrócić uwagę, żeby [Metoda szyfrowania] pokazywała wartość AES-256, w innym wypadku trzeba wybrać odpowiednią wartość z menu rozwijanego.

3. Tak przygotowany plik archiwum dodajemy jako załącznik do wiadomości e-mail.

4. Hasło do odbiorcy dostarczamy innym niż e-mail kanałem np za pomocą Teams lub telefonu. Można też zastosować wcześniej umówione hasło. Hasło powinno być skomplikowane (składać się z co najmniej 8 znaków, zawierać przynajmniej: jeden znak specjalny, jedną cyfrę, duże i małe litery)