Elearning

Kontaktul. Gagarina 17, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 49 64
e-mail: e_learning@umk.pl

Czy można wymagać od studentów ujawnienia imion i nazwisk podczas zajęć online?

Nie należy wymagać od studentów podawania imion i nazwisk. Nie jest to wskazane, ponieważ dla celów identyfikacji wystarczającą daną jest numer albumu studenta. Studenci biorący udział w zajęciach on-line powinni na stosowne platformy logować się z wykorzystaniem indywidualnego konta przydzielonego do tego celu przez Uczelnię (np.: USOS mail, konto Office365).