Elearning

Kontaktul. Gagarina 17, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 49 64
e-mail: e_learning@umk.pl

Czy można wymagać od studentów ujawniania wizerunku (tj. włączania kamer podczas zajęć prowadzonych w formie zdalnej)?

Tak. Można wymagać od studentów stosowania kamer i nie narusza to RODO, ani prawa do prywatności. Jest to uzasadnione szczególnie w przypadku gdy obecność na zajęciach jest formą ich zaliczenia, lub oceny cząstkowej. Zajęcia może nagrywać jedynie ich organizator i jedynie w celach ściśle związanych z dydaktyką. Nie wolno takich nagrań publikować. Studentów należy poinformować przed uruchomieniem nagrywania o tym fakcie. Na początku zajęć należy poinformować studentów, że nagrywanie sesji zajęciowej jest zabronione.