Elearning

Kontaktul. Gagarina 17, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 49 64
e-mail: e_learning@umk.pl

Zawieszenie zajęć praktycznych do 31 stycznia 2021 r.

Zdjęcie ilustracyjne

Zgodnie z Zarządzeniem nr 270 Rektora UMK z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć praktycznych prowadzonych na terenie Uniwersytetu zajęcia dydaktyczne o charakterze praktycznym, które są prowadzone na terenie Uniwersytetu (stacjonarnie lub hybrydowo), w okresie od dnia 4 stycznia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. prowadzi się zdalnie

W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwi dziekani mogą podjąć decyzję o kontynuowaniu zajęć praktycznych w trybie stacjonarnym lub hybrydowym na regulowanych kierunkach medycznych prowadzonych w Collegium Medicum, na kierunku weterynaria oraz na ostatnim semestrze studiów inżynierskich.

Do 31 stycznia 2021 r. wszystkie zaliczenia końcowe oraz egzaminy przeprowadza się w formie zdalnej a dyżury i konsultacje pracowników odbywają się w formie zdalnej.

pozostałe wiadomości